حفر چاه نو

به عمل کندن اصولی زمین با اهداف از پیش تعیین شده، توسط دست و یا توسط ابزار پیشرفته (هیلتی) حفر چاه نو می گویند.

چاه به گودال استوانه ای شکل عمود بر سطح زمین گفته می شود که توسط انسان یا طبعیت از سطح زمین به اعماق زمین حفر شده است.

انواع چاه:

چاه ارتی (برای دفع صاعقه)

چاه فاضلاب (دارای دو نوع جذبی و سپتیک)

چاه اب (چاه تامین اب اشامیدنی در مناطق روستایی و کویری)

حفر چاه براساس نیاز های مختلف بشر انجام می شود در گذشته اصلی ترین نیاز  انسان ها  برای حفر چاه دسترسی به منابع اب زیرزمینی بوده است.اتصال چاه به سفره های اب زیر زمینی از طریق قنات توسط افراد خبره در زمینه چاه کنی انجام می شد.

در گذشته به دلیل عدم لوله کشی اب شهری و عدم دسترسی مردم مناطق شهری به اب اشامیدنی بهترین روش اب رسانی حفر چاه و اتصال ان به قنات بود.

حفر چاه نو

اما با پیشرفت تکنولوژی و تغییر شرایط شهرنشینی نیاز بشر به حفرچاه کاملا متحول شد. لوله کشی های اب سبب شدند تا دیگر نیازی به حفر چاه برای تامین اب اشامیدنی در مناطق شهری نباشد.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته ، همگام با توسعه ی سیستم اب رسانی شهری  برای جایگزینی عمل حفر چاه، سیستم دفع فاضلاب نیز محتول شدند.سیستم اگو (فاضلاب شهری) جایگزین بسیار بهداشتی و مناسب برای روش های قدیمی دفع فاضلاب است.

توسعه ی شهر نشینی و نبود سیستم دفع فاضلاب شهری سبب شد تا از روش حفر چاه برای دفع فاضلاب استفاده شود.

از عواملی که مانع احداث سیستم دفع فاضلاب شهری می شود ، می توان به  شیب نامناسب زمین و احداث ساختمان های با ارتفاع بلند و طبقات منفی (پارکینگ و …)اشاره کرد.اتصال ساختمان های دارای طبقات منفی به سیستم دفع فاضلاب شهری امری مشکل می باشد.

امروزه رایج ترین دلیل حفر چاه نو،دفع فاضلاب می باشد و قبل از حفر چاه باید به نکات زیر توجه کنید:

1-جنس خاک منطقه:

از اصلی ترین نکاتی که باید به بررسی ان پرداخت جنس خاک منطقه مورد نظر می باشد.در مناطقی که خاک ان از نوع ماسه ای است باید عمل طوقه چینی و لایروبی چاه را جدی تر بگیرید.جذب بسیار بالای فاضلاب از مزایایی مهم حفر چاه نو در این مناطق می باشد.

در مناطق دارای خاک دستی(نرم) باید دیواره های چاه را در حین حفر چاه ایمن شوند.

2-عمق چاه:

باید قبل از حفر چاه نو ،عمق و متراژ چاه را بر اساس تعداد طبقات،تعداد واحد ها و تعداد ساکنین ساختمان تعیین شود.در صورت عدم توجه به این نکته ممکن است ظرفیت چاه فاضلاب ساختمان مناسب نباشد و در دوره های کوتاه تری نیاز به شرکت های تخلیه چاه داشته باشید.

3-انباره ی چاه فاضلاب:

مهمترین قسمت در حفر چاه و تعیین  ظرفیت چاه انباره ی چاه است.هرچه متراژ انباره ی چاه بیشتر شود کارایی ان نیز بالاتر می رود.

4-فاصله ی چاه نو از چاه فاضلاب قدیمی:

برای حفر چاه نو باید فاصله ی محل حفر ان از محل چاه قدیمی استاندارد باشد تا ازتداخل  انباره ی چاه ها جلو گیری شود. 

حفر چاه نو اصولی نیازمند تجربه و تخصص های فراوان توسط شرکت های تخلیه چاه و لوله بازکنی می باشد.

حفر چاه نو